208 Агроінженерія

Галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство

Cпеціальність 208 Агроінженерія

Термін навчання: 1 рік 10 місяців

Освітньо-професійна програма

Рецензії на освітньо-професійну програму

Силабуси нормативних навчальних дисциплін

№ п/п Назва дисципліни
Дисципліни, що формують загальні компетентності
1 Основи філософських знань
2 Економічна теорія
3 Соціологія
4 Історія України
5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
6 Українська мова (за професійним спрямуванням)
7 Фізичне виховання (Фізична культура ІІ ступінь)
8 Вища математика
9 Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
10 Технічна механіка
11 Загальна електротехніка з основами автоматики (електротехніка ІІ ст.)
12 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
Дисципліни, що формують спеціальні компетентності
1 Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів
2 Трактори і автомобілі (Трактори  ІІ ст.)
3 Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
4 Сільськогосподарські машини (Будова та експлуатація самохідних кормозбиральних машин)
5 Машини та обладнання для тваринництва
6 Електрообладнання та засоби автоматизації с.- г. техніки 
7 Основи охорони праці (Охорона праці, охорона праці і навколишнього середовища ІІ ст.)
8 Експлуатація машин та обладнання
9 Ремонт машин та обладнання (Комплексна система Т.О. і ремонту с.-г. техніки ІІ ст.)
10 Технічний сервіс в АПК
11 Правила дорожнього руху
12 Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху (Основи безпеки дорожнього руху та перша медична допомога ІІ ст)

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін

№ п/п Назва дисципліни
Дисципліни за вибором навчального закладу:
1 Основи теплотехніки і гідравліки
2 Основи екології
3 Безпека життєдіяльності
4 Основи правознавства
5 Комп’ютери та комп’ютерні технології
6 Основи агрономії
7 Основи тваринництва
8 Машини та обладнання для переробки сільськогосподарської продукції
9 Основи технічної творчості
10 Економіка та організація аграрного виробництва
Дисципліни за вибором здобувачів освіти:
1 Основи агробізнесу і підприємництва
2 Бізнес-планування
3 Менеджмент сільськогосподарського виробництва
4 Маркетинг
5 Основи аграрного права
6 Трудове право
7 Комп’ютерна та інженерна графіка
8 Інформаційне забезпечення АПК
9 Основи ділової активності
10 Бізнес-протокол і комунікація
11 Культурологія
12 Арт-технології
13 Самоменеджмент
14 Логістика
15 Етика і психологія
16 Психологія конфліктів
№ п/пМетодичні матеріали
1.Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових проєктів/робіт з дисципліни
2.Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту дипломних проєктів
База випускників
Відгук на випускника
Відгук на випускника
Відгук на випускника
Відгук на випускника
Відгук на випускника
Відгук на випускника