Вище професійне училище №41 м.Тульчина
запрошує на навчання за такими професіями та спеціальностями

На базі 9 класів

На базі 11 класів

№ П.П. Назва професій Ліцензов. обсяг Тривалiсть
1

Лісник, водій автотранспортних засобів категорія “C”

30 9 місяців

На базі другого ступеню професійно-технічної освіти (Фахова передвища освіта)

№ П.П. Назва спеціальності Ліцензований обсяг Тривалiсть
1 (208) Агроінженерія 30 2 роки
2 (071) Облік і оподаткування 30 1 рік 7 місяців

Підвищення кваліфікації, перепідготовка та інше

№ П.П. Назва професій Тривалiсть Вартість Вид професійної підготовки
1 Основи малого бізнесу 3 місяці Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців
2 Оператор комп’ютерного набору 5 місяців Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців

Прийом громадян до Вищого професійного училища №41 м.Тульчина здійснюється: на базі 9-ти та 11-ти класів для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем: кваліфікований робітник; на базі диплому кваліфікованого робітника для здобуття спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем: фаховий молодший бакалавр.

Професії

Код ДК

8331 7233 8322

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії “А1”, “А2”, “В1”, “В2”, слюсар ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії “С”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
7233 Слюсар ремонтник
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Tракторист – людина, професійною діяльністю якої є керування різними видами тракторів, сільськогоподасрьких машин та комбайнів. Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. На сьогодні в Україні, коли в Державній, колективній і індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва, ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

Код ДК

6121

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних
засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6121 Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
8322 Водій автотранспортних засобів категорія

Освітні програми:

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Виконує механізовані роботи з догляду за відгодівельним та випасним поголів’ям рогатої худоби й коней. Проводить інтенсивну відгодівлю тварин, вирощує молодняк високих вагових кондицій. Контролює роботу застосовуваних механізмів. Проводить технічне обслуговування устаткування, підналагоджує механізми та устаткування й усуває дрібні несправності. Надає першу ветеринарну допомогу тваринам, які захворіли. Приймає, зважує та переганяє худобу. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Код ДК

6131

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Робітник фермерського господарства

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6131 Робітник фермерського господарства

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Відродження села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої незалежної держави. Але це неможливо без високоефективних, інноваційних технологій, а значить і без підготовлених висококвалі-фікованих кадрів. Тому на сучасному ринку праці професія робітник фермерського господарства є конкурентоздатною. Вона включає в себе п’ять професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 – 3 розрядів, оператор машинного доїння 4 розряду, тваринник 4 розряду.

 

Код ДК

6141

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія “A1”, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6141 Лісник
8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування.

Код ДК

4121

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)
4112 Оператор комп’ютерного набору

Освітні програми:

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Код ДК

6141

Термін навчання

9 місяців

Форма навчання

Денна

Лісник, водій автотранспортних засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6141 Лісник
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування.

Код ДК

4113

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Оператор з обробки інформації та програмного забезпеченя, офісний службовець (бухгалтерія)

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Освітні програми:

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії “А1”, “А2”, “В1”, “В2”, слюсар ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії “С” на базі 9 класів

Код ДК

8331 7233 8322

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії “А1”, “А2”, “В1”, “В2”, слюсар ремонтник, водій автотранспортних засобів категорії “С”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва
7233 Слюсар ремонтник
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Tракторист – людина, професійною діяльністю якої є керування різними видами тракторів, сільськогоподасрьких машин та комбайнів. Трактори є основними енергетичними засобами виконання технологічних операцій не тільки в сільському господарстві, а й в інших галузях народного господарства. На сьогодні в Україні, коли в Державній, колективній і індивідуальній власності перебуває велика кількість тракторів вітчизняного та іноземного виробництва, ефективність їх використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

Правила прийому Документи до вступу

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних
засобів категорія “C”
на базі 9 класів

Код ДК

6121

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, водій автотранспортних
засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6121 Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм
7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
8322 Водій автотранспортних засобів категорія

Освітні програми:

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Виконує механізовані роботи з догляду за відгодівельним та випасним поголів’ям рогатої худоби й коней. Проводить інтенсивну відгодівлю тварин, вирощує молодняк високих вагових кондицій. Контролює роботу застосовуваних механізмів. Проводить технічне обслуговування устаткування, підналагоджує механізми та устаткування й усуває дрібні несправності. Надає першу ветеринарну допомогу тваринам, які захворіли. Приймає, зважує та переганяє худобу. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Правила прийому Документи до вступу

Робітник фермерського господарства на базі 9 класів

Код ДК

6131

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Робітник фермерського господарства

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6131 Робітник фермерського господарства

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Відродження села і селянства є одним з найважливіших завдань нашої незалежної держави. Але це неможливо без високоефективних, інноваційних технологій, а значить і без підготовлених висококвалі-фікованих кадрів. Тому на сучасному ринку праці професія робітник фермерського господарства є конкурентоздатною. Вона включає в себе п’ять професій: тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування 2 – 3 розрядів, оператор машинного доїння 4 розряду, тваринник 4 розряду.

 

Правила прийому Документи до вступу

Лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія “A1”, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорія “C” на базі 9 класів

Код ДК

6141

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Лісник, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорія “A1”, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6141 Лісник
8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Освітні програми:

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування.

Правила прийому Документи до вступу

Офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору на базі 9 класів

Код ДК

4121

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)
4112 Оператор комп’ютерного набору

Освітні програми:

4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Правила прийому Документи до вступу

Лісник, водій автотранспортних засобів категорія “C” на базі 11 класів

Код ДК

6141

Термін навчання

9 місяців

Форма навчання

Денна

Лісник, водій автотранспортних засобів категорія “C”

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

6141 Лісник
8322 Водій автотранспортних засобів категорії

Здійснює охорону лісів, стаціонарних пунктів спостереження за лісом, телефонних ліній, пізнавальних знаків для авіації, мостів і лісовпорядних знаків та іншого ввіреного йому майна в закріпленому за ним обході. Проводить державний контроль за станом, використанням, відтворенням, охороною і захистом лісу. Дає вказівки щодо усунення порушень лісового законодавства, правил пожежної безпеки, встановленого порядку ведення лісового господарства та лісокористування.

Правила прийому Документи до вступу

Оператор з обробки інформації та програмного забезпеченя, офісний службовець (бухгалтерія) на базі 9 класів

Код ДК

4113

Термін навчання

3 роки

Форма навчання

Денна

Оператор з обробки інформації та програмного забезпеченя, офісний службовець (бухгалтерія)

Державні стандарти професійної (професійно-технічної) освіти:

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Освітні програми:

4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4121 Офісний службовець (бухгалтерія)

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисціплин проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Правила прийому Документи до вступу

Якщо у вас залишилися питання, подивіться в розділі: