Інклюзивне навчання

У Вищому професійному училищі № 41 м.Тульчина  створюються сприятливі умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами, у тому числі й учнів з інвалідністю, забезпечення їх безперешкодним доступом до всіх приміщень училища, а саме: вхід до навчального корпусу оснащений зручним пандусом; заплановано облаштування санвузла на І поверсі для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

Організація інклюзивного навчання Нормативно – правове забезпечення:

Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти .
Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про інклюзивно – ресурсний центр.
Конвенція про права дитини.
Конвенція про права осіб з інвалідністю. ФАКУЛЬТАТИВНИЙ ПРОТОКОЛ до Конвенції про права осіб з інвалідністю.
Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Зауваження загального порядку № 4 від 02.09.2016. Стаття 24: Право на інклюзивну освіту.
Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю»

Умови прийому учнів з особливими потребами

Перелік документів для вступника з особливими освітніми потребами:
– направлення відповідного органу управління освітою, служб у справах неповнолітніх;
– паспорт;
– ідентифікаційний код;
– медичні довідки;
– посвідчення про інвалідність (для дітей з інвалідністю);
– довідка про малозабезпеченість (для малозабезпечених сімей);
– свідоцтво;
– документ про наявність та закріплення житлової площі;
– повідомлення про взяття дитини на первинний облік органом опіки і піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
– свідоцтво про смерть батьків (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
– довідка про наявність і місце проживання братів, сестер та інших родичів (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування);
– документ, що підтверджує наявність ООП – висновок ІРЦ;
– індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю.

Відповідальна контактна особа – практичний психолог Кушнір Світлана Сергіївна

Права батьків здобувачів освіти з ООП:

  1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти.
  2. Звертатися до освітнього закладу, органів управління освітою.
  3. Обирати освітній заклад, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти.
  4. Брати участь у громадському самоврядуванні освітнього закладу, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування освітнього закладу.
  5. Завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у освітньому закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь.
  6. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану.
  7. Отримувати інформацію про діяльність освітнього закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у освітньому закладі та його освітньої діяльності