Учнівське самоврядування

    Учнівське самоврядування є уособленням демократичної атмосфери в училищі, формою самодіяльної організації учнівського життя, у якому важливим чинником є самовиховання особистості. Реалізують його органи учнівського самоврядування, котрі складаються з виборних осіб, яким колектив доручає спільно планувати громадські справи, розподіляти доручення між учнями, перевіряти їх виконання, координувати та об’єднувати.

    Головним завданням учнівського самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.